کاخ ورسای فرانسه

كاخ ورساي به فرانسوي: (Château de Versailles) مجموعه كاخ‌هايي در شهر ورساي در نزديكي پاريس است كه به‌عنوان بزرگترين كاخ‌هاي سلطنتي جهان شناخته مي‌شود. اين كاخ سابقاً در دهكده‌اي به همين نام در نزديكي پاريس قرار داشت، اما امروزه اين دهكده و كاخ جزو حومهٔ پاريس به‌شمار مي‌روند