نوید گشتنوید گشت

کوالالامپور 4 خرداد

برج های دوقلو کوالامپور

کوالالامپور, مالزی
جمعه, می, 24, 2019
7 ?? ? 8 ???
1
4970000ریال
4080000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

FLAMINGO

09:00

4970000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
جمعه, می, 24, 2019
7 ?? ? 8 ???
1
5380000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

OAKWOOD

09:00

5380000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
جمعه, می, 24, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5400000ریال
4550000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

VIVATEL HOTEL

09:00

5400000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5420000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

ROYAL BINTANG

09:00

5420000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5790000ریال
5150000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

SUNWAY PUTRA

09:00

5790000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5660000ریال
5850000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

IBIS HOTEL

09:00

5660000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5860000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

PACIFIC REGENCY

09:00

5860000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5970000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

SERI PACIFIC

09:00

5970000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
5770000ریال
5110000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

FURAMA

09:00

5770000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
6180000ریال
5310000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

CONCORDE/NOVOTEL

09:00

6180000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
6590000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

BERJAYA TIMESSQUAR

09:00

6590000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
6740000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

MAYA

09:00

6740000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
6740000ریال
5890000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

ROYAL CHULAN

09:00

6740000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
7150000ریال
6290000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

GRAND MILLENNUM

09:00

7150000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
7690000ریال
6850000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

SHERATON

09:00

7690000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
7840000ریال
6950000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

INTERCONTINENTAL

09:00

7840000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
7900000ریال
7090000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

WESTIN

09:00

7900000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
9090000ریال
8190000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

PAVILION HOTEL

09:00

9090000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
9190000ریال
8350000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

JW MARRIOT

09:00

9190000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
9650000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

SHANGRILA

09:00

9650000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد

کوالالامپور, مالزی
شنبه, می, 25, 2019
7 ?? ? 8 ???
20
9790000ریال
8900000ریال
0ریال
0ریال
0ریال

RITZ CARLTON

09:00

9790000ریال
هر بزرگسال

تمام شده است

افراد بیش از حد